Alle in Nederland bekende Willighagens zijn terug te voeren naar Johannes Willighagen die in maart 1772 als zoon van Jan Lubberts Sandhuis en Geesjen Janzen werd geboren te Olst.

Uit het doopboek van de hervormde kerk van Olst (1772)

Johannes trouwde op 30 april 1797 te Olst met de in februari 1775 te Olst geboren Johanna Karrenbelt. Hierbij werd Johannes nog Jannes Janzen genoemd. Janzen is een patroniem naar de voornaam van zijn vader. Johanna werd Janna Willems Karenbeld genoemd aangezien de vader van Johanna Willem heette. De gebruikelijke voornamen zijn dus Jannes en Janna.

Registratie van de ondertrouw van Jannes Janzen en Janna Willems Karenbeld in het trouwboek van de hervormde kerk van Olst (1797)

Bij de geboorte van hun eerste zoon Jan op 27 augustus 1797 woonden zij op “den Bollenkamp te Welsum”. Bij de geboorte van hun dochter Janna op 7 december 1798 woonden zij op “den Bollenbrink” te Welsum. In maart 1801 vertrekt het gezin naar Vorgten (een buurschap in de gemeente Heerde). Bij de geboorte van hun zoon Gerrit op 7 november 1804 woonden zij in “de Keuterhoek” te Wijhe. Tot deze tijd werd steeds gesproken over Jannes Jansen of Jannes Janzen.

Op 14 december 1807 wordt hun dochter Geertrui geboren “op het Willighagen in Duur”. Duur is een buurschap aan de noordzijde van de gemeente Olst nabij het huidige Den Nul. Ook de verdere kinderen worden op deze boerderij geboren. Hierbij worden verschillende namen gebruikt zoals “de Wilghagen” en “den Willighagen”. Het blijkt dat Jannes en Janna in de eerste jaren van hun huwelijk als daglonersgezin een enigszins zwervend bestaan hebben geleid en tussen 1805 en 1807 hun intrek hebben genomen in de katerstede “de Willighagen”.

“Den Willighagen”, Rijksstraatweg 106 te Olst

Zoals in die tijd gebruikelijk werd ook de boerderijnaam opgenomen in de achternaam van de bewoners. Bij de geboorte van zoon Jan Willem in 1809 wordt als vader vermeld “Jannes Wilghagen”. In de geboorteakte van zijn zoon Mannes in 1818 wordt hij “Jannes Jans Klompenmaker” genoemd. In de geboorteakte van zijn zoon Antony in 1821 wordt als zijn naam gegeven “Jannes Jans op de Wilghagen” met als beroep klompenmaker. Bij het huwelijk van zijn dochter Janna in 1825 wordt hij Jannes Willighagen genoemd. Vanaf toen is de familienaam niet meer gewijzigd.

De familienaam Willighagen is dus afkomstig van Jannes Jansen die vanaf ongeveer 1809 de boerderijnaam Willighagen, al dan niet in verbasterde vorm, heeft aangenomen.